Prawo do odstąpienia od umowy

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego tutonery.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Formularz odstąpienia od umowy można wysłać w formie listowej na adres: 

TUtonery.pl Grzegorz Dziuba

ul. Szajnochy 4

38-200 Jasło

lub w formie elektronicznej  na adres e-mail: sklep@tutonery.pl.

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie  14 dni od daty otrzymania towaru. Aby odstąpić od umowy należy złożyć stosowne oświadczenie woli wypełniając formularz odstąpienia od umowy i wysłać na w/w adres e-mail lub pocztą tradycyjną.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: 

TUtonery.pl Grzegorz Dziuba

ul. Szajnochy 4

38-200 Jasło

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez TUtonery.pl Grzegorz Dziuba świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument ma 14 dni na wysłanie produktów, od zakupu których odstąpił. Produkty powinny być należycie zabezpieczone na czas transportu i dostarczone na wyżej podany adres. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.