Polityka prywatności

Polityka prywatności:

Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy tutonery.pl lub prenumerując elektroniczne biuletyny (Newsletter) akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie.

 


 

tutonery.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób nasz serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

 


 

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników serwisu.

 


 

Dane Osobowe 
W czasie korzystania z serwisu tutonery.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. 
Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

 


 

Niezapowiedziane Wiadomości 
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z serwisem tutonery.pl. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do tutonery.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

 


 

Partnerzy  
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach tutonery.pl.

 

 

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez TUtonery.PL Grzegorz Dziuba 38-200 Jasło z siedzibą przy ulicy Szajnochy 4. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.
Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 

  1. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  2. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  3. Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
  4. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.