Kod błędu 372 380

16-05-2019

 • Usuń dokument z ADF i szkła skanera.

 

 

 • Przytrzymaj uchwyt (A), aby otworzyć jednostkę skanera.

 

 

 

 • Włóż palec w zagłębienie (B) po prawej stronie urządzenia i pociągnij dźwignię zwalniającą pokrywę przednią (1), aby otworzyć ją (2) do przodu.

 

 

 • Jeśli widać krawędź arkusza, delikatnie wyciągnij zacięty papier w kierunku wskazanym strzałką, a następnie przejdź do kroku 11. Jeśli nie widać zaciętego papieru, przejdź do kroku 5.

 

 

 • Przytrzymaj uchwyt (A), aby zamknąć jednostkę skanera.

 

 

 • Wyjmij zespół dupleksu (E), wyciągając go ukośnie do góry i jednocześnie przytrzymując środkowe zagłębienie z tyłu urządzenia.

 

 

 • Sprawdź, czy papier nie zaciął się wewnątrz urządzenia. Jeśli zacięty papier znajduje się w drukarce, usuń go.

 

 

 • Sprawdź, czy papier nie zaciął się wewnątrz zespołu dupleksu. Jeśli zacięty papier znajduje się w zespole dupleksu, delikatnie go wyciągnij. Sprawdź tylną stronę zespołu dupleksu i delikatnie wyciągnij zacięty papier.

 

 

 • Otwórz górną pokrywę zespołu dupleksu (3) i sprawdź, czy w środku znajduje się zacięty papier. Jeśli tak, usuń go i zamknij pokrywę.

 

 

 • Włóż zespół dupleksu (E) do urządzenia.

 

 

 • Zamknij pokrywę przednią (2).

 

 

Wszystkie materiały są własnością OKI Data Corporation i zostały użyte w celach informacyjnych.